దేవాలయాలు

ఉండ్రుగొండని “దేవతల కొండ”గా కూడా చెపుతుంటారు. వేర్వేరు రాజులు, వేర్వేరు కాలాలలో, ఇక్కడ ఎన్నో గుడులను నిర్మించారు. గుట్ట ఆకారం, “శయన నరసింహస్వామి” ఆకారాన్ని పోలి ఉంటుంది.

“శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి గుడి”లో, భాగవతంలో నున్న గజేంద్ర మోక్ష ఘట్ట వర్ణన కలదు. గుడి ముందు భాగంలోని కోనేరులో, మెడ విరిగినట్టుగా కనపడే భారీ మొసలి ఆకారంలోని రాయి కలదు. మొసలి నుండి గజేంద్రుడిని రక్షించే క్రమంలో, శ్రీ మహావిష్ణువు సుదర్శన చక్రంతో మొసలి మెడను ఖండించి, చివరికి గజేంద్రుడికి మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.
కూర్మావతారంలోని శ్రీమహావిష్ణువు, తనని శరణు వేడిన మిగిలిన మొసళ్ళను దీవించినది కూడా చూడొచ్చు. శంఖ, చక్ర ఆకారాలు, విష్ణువు, లక్ష్మి ఆకారాలు కూడా కలవు. గజేంద్ర మోక్ష ఘట్ట దృశ్యాన్ని స్వయంగా వెళ్లి చూస్తే కలిగే అనుభూతి వర్ణనాతీతం.

లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి స్వయంభు విగ్రహం 6000 సంవత్సరాల క్రితం నుండి పురావస్తు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నట్లు భావిస్తారు. అప్పటి నుండి గిరిజనులు విగ్రహాన్ని ఆరాధించేవారు మరియు రెచెరా పద్మనాయకులు 9 మరియు 10 వ శతాబ్దాలలో ఈ ఆలయాన్ని అభివృద్ధి చేశారు.

ఇతర దేవాలయాలు: 5 వైష్ణవ దేవాలయాలు మరియు 7 శైవ దేవాలయాలు ఇక్ష్వాకుల నుండి కాకతీయాల వరకు వేర్వేరు సమయాల్లో వేర్వేరు రాజులు నిర్మించి అభివృద్ధి చేస్తారు. నిధి కోసం స్థానిక వాగ బంధాల ద్వారా నాశనమైన రామ స్వామి దేవతా ఆలయం మరియు శిల్పకళా సౌందర్యంతో 24 స్తంభాలతో కొండపై పెద్ద శివాలయం రక్షించబడాలి. కొండ కోట యొక్క అన్ని వైపులా (రాజ్యాన్ని పరిరక్షించేదిగా పరిగణించబడుతున్న) ఇప్పుడు 18 హనుమాన్ విగ్రహాలు మరియు 16 కాలా భైరవ విగ్రహాలు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి.

ఆది శేషు, నాగ దేవత, గంగా దేవతా, సూర్య భగవాన్ ఆలయం, వినాయక విగ్రహాలు, మరియు వివిధ గ్రామ దేవతా దేవాలయాలు అక్కడ ఉన్నాయి. పురాతన సాధువుల (“రిషులా గుహాలు”) కోసం ధ్యాన ప్రదేశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ అన్ని ఆధ్యాత్మిక మరియు ధ్యాన అంశాలతో, ఉంద్రుగండ ఒక అద్భుతమైన ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం. అరుణాచలం మాదిరిగా గిరి ప్రదేశాను ప్రదక్షిణ యొక్క ప్రతి దశలో విగ్రహం / ఆలయం / శిల్పంతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయవచ్చు. పూజ్య శ్రీ కమలానంద భారతి స్వామి నేతృత్వంలోని హిందూ దేవాలయ ప్రతిష్టనా పీఠం వంటి చాలా హిందూ సంస్థలు ,  వారి ధ్యాన కేంద్రాలను ఉండ్రుగోండలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ముస్లిం రాజులు ఉండ్రుగొండ వద్ద దర్గా (మసీదు) ను కూడా నిర్మించారు, దీనిని మరింత అభివృద్ధి చేయాలి. ఇటీవల, క్రైస్తవ సంఘాలు కూడా ఉండ్రుగోండలో ఒక క్రైస్తవ మత కేంద్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నించాయి. ఈ వాస్తవాలన్నీ ఉంద్రుకొండను మత సామరస్యానికి చిహ్నంగా చేస్తాయి. లోయలు, కొండప్రాంతాలు, నీటి సరస్సులు, కోటలు, దేవాలయాలు ఉన్న మొత్తం 8 కొండలు ఉంద్రుకొండను ఒక సుందరమైన పురావస్తు మరియు ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా మారుస్తాయి మరియు వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రజలు విశ్రాంతి కోసం ఉండ్రుకొండను సందర్శిస్తున్నారు.

Our Newsletter

Share This