శ్రీవారి భక్తులకి విజ్ఞప్తి!

ఈ నెల 29, 30, 31వ తారీకులలో అంగరంగ వైభవముగా జరగనున్న స్వయంభు శ్రీ శ్రీ ఉండ్రుగొండ లక్ష్మి నరసింహ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలను భక్తులు అధిక సంఖ్యలో దర్శించుకొని స్వామివారి కృపకు పాత్రులు కాగలరని మా మనవి. చి: ఉండ్రుగొండ, సూర్యాపేట.

విరాళము ఇవ్వాలనుకుంటే హర్ష గారును సంప్రదించగలరు లేదా  “UNDRUGONDA”తో హర్ష గారి ఫోన్‌నంబర్:+91 7675889911 Google pay చేయగలరు.

For Donations please contact Harsha or google pay with the subject: UNDRUGONDA

 

 

 

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!